Search form

San Juan 18:2

2Ta Judas, táꞌa̱n ra̱ kuaꞌa̱n naki̱ꞌo Jesús noo̱ ndáꞌa̱ ta̱a xiní uꞌu̱ ñaá, ro̱ón kúú ra̱ náꞌá noo̱ káa yíto̱ ñoó, dá chi̱ sa̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo taꞌándá sa̱ sáꞌa̱n Jesús ñoó xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná.