Search form

San Juan 18:20

20Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Sa̱ da̱náꞌa̱ túui no̱ó ña̱yuu, chi̱ daá kuití vá sa̱ da̱náꞌi̱ noo̱ ná ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ xíꞌín yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano noo̱ ndítútí ndidaá na̱ ñoo yo̱, na̱ Israel, ta ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa ko̱ ní dánaꞌa̱ de̱ꞌíi̱.