Search form

San Juan 18:21

21Ta, ¿ndiva̱ꞌa ndáto̱ꞌón ní yuꞌu̱? Va̱ꞌa ka̱ ndato̱ꞌón diꞌa ní na̱ ni̱ seídóꞌo to̱ꞌon sa̱ da̱náꞌi̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ná, dá chi̱ ndidaá vá ná náꞌá ndí ki̱án ni̱ da̱náꞌi̱ noo̱ ná.