Search form

San Juan 18:22

22Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n Jesús dión, dá ni̱ koon iin ta̱ kéchóon no̱ó ta̱ néꞌe choon daꞌa̱nda̱ noo̱ ná, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―¿Á ki̱ꞌo dión ví káꞌa̱n yo̱ꞌó xíꞌín ta̱ duti̱ kúú no̱ó?