Search form

San Juan 18:29

29Dá ni̱ keta Pilato, táꞌa̱n ra̱ néꞌe choon káꞌano kuendá Judea yéꞌé chóon ñoó. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:

―¿Ndá kua̱chi ni̱ ya̱ꞌa ta̱a yóꞌo ni̱ kee ra?