Search form

San Juan 18:30

30Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:

―Tá ko̱ó kua̱chi káꞌano ní ya̱ꞌa ta̱a yóꞌo ni̱ kee ra, ta o̱ káneꞌe taꞌon ndu ra̱ kii ndu naki̱ꞌo ndu noo̱ mií ní, ní kúu.