Search form

San Juan 18:33

33Dá ni̱ na̱ndió ko̱o Pilato ni̱ ndu̱ꞌu ra ini veꞌe chóon ñoó. Dá ni̱ kana ra Jesús, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Á ndaa̱ yo̱ꞌó kúú rey no̱ó na̱ Israel?