Search form

San Juan 18:35

35Dá ni̱ kaa Pilato:

―¿Ndi kee yuꞌu̱ kandaa̱ inii̱, ta o̱ du̱ú iin ra̱ Israel kúú yuꞌu̱? Ta̱ ñoo mií vá yoꞌó xíꞌín ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, ro̱ón kúú ra̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo yoꞌó noo̱ ndáꞌí. Ta, ¿ndí ki̱án ni̱ ya̱ꞌón ni̱ keeón?