Search form

San Juan 18:36

36Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ko̱ ní nátiin taꞌoin choon néꞌi ñayuú yóꞌo. Dá chi̱ tá ní nátiin ña ñayuú yóꞌo, dá kía̱n ndakuei ta̱a kúú kuendái̱ na̱á táꞌan ra xíꞌín ra̱ Israel, ta o̱ kónó taꞌon ra yaa̱i̱ noo̱ ndáꞌa̱ rá, ní kúu. Tído ko̱ ní nátiin taꞌoin choon néꞌi ñayuú yóꞌo.