Search form

San Juan 18:38

38Dá ni̱ kaa Pilato xíꞌín ná:

―Ta, ¿ndí ki̱án kúú ña̱ ndaa̱, tá dáá?

Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n ra̱ dión, dá ni̱ keta tuku ra yéꞌé chóon ni̱ kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel ñoó:

―Ni iin tóꞌón taꞌon kua̱chi ra ko̱ níꞌí.