Search form

San Juan 18:39

39Tído tein iin rá iin víko̱ pascua dáyaa̱ yuꞌu̱ iin ta̱a no̱ó ra̱ ñóꞌo veꞌe ka̱a. Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿á kóni̱ ndo̱ ña̱ dáyaa̱ yuꞌu̱ ta̱a kúú rey no̱ó na̱ Israel yóꞌo? ―kaá ra̱.