Search form

San Juan 18:8

8Dá ni̱ kaa na̱:

―Sa̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ yuꞌu̱ kúúí. Sa̱ꞌá ño̱ó, tá yuꞌu̱ nándukú ndó, dá kía̱n konó ndó ná yaa̱ ta̱ xíonoo xíꞌíín yóꞌo koꞌo̱n ra̱.