Search form

San Juan 18:9

9Dión ni̱ kaa na̱, dá ná xi̱nko̱o to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios, dá chi̱ ni̱ kaa na̱ ña̱ ni iin tóꞌón ta̱a ni̱ xi̱ꞌo na noo̱ ná ko̱ ní naá.