Search form

San Juan 19:11

11Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta ni lúꞌu̱ choon ko̱ó noo̱ ndáꞌa̱ mií ní keyíko̱ ní sa̱ꞌí tá ko̱ ní kíxian chí induú diꞌa. Tído káꞌano cháá ka̱ kua̱chi ndído ta̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo yuꞌu̱ noo̱ ndáꞌa̱ ní ―kaá na̱.