Search form

San Juan 19:12

12Ta nda̱ mií hora daá ndúkú Pilato ña̱ dáyaa̱ ra̱ Jesús, káꞌán rá. Tído ndúndéé ta̱ duti̱ xíꞌín dao ka̱ ta̱ ndíta xíꞌín rá káyuꞌú rá:

―Tá ná dáyaa̱ ní ta̱a xaa̱n, dá kía̱n ko̱ íin taꞌon ní xíꞌín César, ta̱ néꞌe choon káꞌano. Dá chi̱ ndi ndáa ta̱a chínaní mií rá kúú rá iin rey, ro̱ón kúú ra̱ naá xíꞌín César.