Search form

San Juan 19:13

13Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo Pilato ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ra̱ dión, dá ni̱ taó túku ra Jesús. Dá ni̱ sa̱ ko̱o ra noo̱ táꞌa̱nda̱ choon iin xíán noo̱ naní Gabata xíꞌín to̱ꞌon hebreo. Ta to̱ꞌon yóꞌo kóni̱ kaa piso ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱.