Search form

San Juan 19:14

14Táto̱ꞌon ka̱xuu̱ káa kuu̱ kénduu na̱ Israel ña̱ kadíni na̱ kuendá víko̱ pascua, dá ni̱ kaa Pilato:

―¡Yóꞌo íin na̱ kúú rey noo̱ mií ndó!