Search form

San Juan 19:17

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ chi̱rkaa ra Jesús ndi̱ka cruz, dá ni̱ xiꞌi̱ na̱

17Dá ni̱ sa̱ do̱kó Jesús cruz kuaꞌa̱n na̱ iin xíán noo̱ naní Gólgota xíꞌín to̱ꞌon hebreo. To̱ꞌon yóꞌo kóni̱ kaa lásá dini̱ ndi̱i.