Search form

San Juan 19:20

20Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ ñoo Israel ni̱ kaꞌi to̱ꞌon yóꞌo, dá chi̱ yati yúꞌu̱ ñoo vá ni̱ chi̱rkaa ra Jesús. Ta tándaa letra káꞌa̱n yúꞌu̱ hebreo, xíꞌín yúꞌu̱ griego, xíꞌín yúꞌu̱ latín.