Search form

San Juan 19:21

21Dá ni̱ kaa ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín Pilato:

―Ná dáꞌa ni taa ní ña̱ kúú rá rey no̱ó na̱ Israel. Va̱ꞌa ka̱a̱n diꞌa ná taa ní: “Ni̱ kaa ta̱a yóꞌo ña̱ kúú rá rey no̱ó na̱ Israel.”