Search form

San Juan 19:23

23Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ chi̱rkaa soldado ñoó Jesús ndi̱ka cruz, dá ni̱ saꞌanda kuálí rá dáꞌo̱n ná. Ta ni̱ kee ra ña̱ komi̱ táꞌí, dá ni̱ tiin ra iin iin táꞌí ñá. Ta ni̱ tiin taꞌani ra kotó ni̱ sa̱ ndixi na ñoó, tído iin daꞌón káni̱ níí vá kíán, ko̱ ta̱ꞌón tu̱kua̱n.