Search form

San Juan 19:24

24Dá ni̱ nda̱tóꞌón táꞌan soldado ñoó:

―Ná dáꞌa ni ndatá yóa̱n, va̱ꞌa ka̱a̱n ná kadikí yo̱ suerte, dá ná kande̱ꞌá ndi ndáa yoo kando̱o xíꞌán ―kaá ra̱.

Dión, dá ni̱ xi̱nko̱o noo̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios, chi̱ diꞌa kaáa̱n: “Ni̱ na̱kaꞌanda ra̱ dáꞌo̱n ni̱ sa̱ ndixii, ta ni̱ sa̱dikí rá suerte xíꞌín dáꞌo̱ín.” Ta ki̱ꞌo dión ni̱ kee soldado ñoó xíꞌín dáꞌo̱n ná.