Search form

San Juan 19:25

25Saꞌa̱ cruz noo̱ tákaa na ñoó íin naná na̱, ta íin taꞌani kuꞌu̱ lóꞌo̱ naná na̱, ta íin taꞌani María, ñadiꞌí Cleofas, ta íin taꞌani María Magdalena.