Search form

San Juan 19:29

29Ta ñoó íin iin ki̱di ni̱ chití díní ñóꞌo vino iá. Dá ni̱ saꞌa̱n iin ta̱a ni̱ da̱kéta niꞌini ra iin táꞌí dáꞌo̱n ini vino iá ñoó, dá ni̱ soꞌoni ra̱án dini̱ iin yíto̱ naní hisopo. Dá ni̱ chi̱nee raa̱n yúꞌu̱ Jesús.