Search form

San Juan 19:30

30Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ tuꞌu na lúꞌu̱ vino iá ñoó, dá ni̱ kaa na̱:

―Sa̱ ni̱ kuu va viti.

Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, dá ni̱ na̱rkandéi dini̱ ná, ta kúú ni̱ na̱ki̱ꞌo na mií ná ni̱ xiꞌi̱ na̱.