Search form

San Juan 19:31

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ da̱kúꞌu iin soldado iin ka̱a dini̱ yokó yuꞌú yika̱ Jesús

31Dá ni̱ saꞌa̱n ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel noo̱ Pilato, dá chi̱ sa̱ kenduu na̱ Israel ña̱ꞌa kadíni na̱ kuendá pascua, ta ko̱ kóni̱ ra̱ ña̱ karkuei ta̱a ñoó ndi̱ka cruz kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ ná, dá chi̱ mií kuu̱ dáá ñóó kankao víko̱ pascua. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ seí ndaꞌí ra̱ noo̱ Pilato ña̱ ná konó rá taꞌa̱no̱ di̱ꞌin ta̱a ñoó, dá ná kuu dánóo ñaá rá ndi̱ka cruz.