Search form

San Juan 19:33

33Tído tá ni̱ kasa̱ndaá ra̱ noo̱ tákaa Jesús, ta kúú ni̱ xini ra̱ ña̱ sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va na, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní saꞌa̱no̱ taꞌon ra di̱ꞌin na.