Search form

San Juan 19:35

35Ta mií na̱ ni̱ xini ña̱ ni̱ kuu dión, no̱ón kúú na̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá saꞌa̱ ña̱ yóꞌo, ta náꞌá ná ña̱ kíán ña̱ ndaa̱, dá kandísa taꞌani ndó ña̱ káꞌa̱n na̱.