Search form

San Juan 19:38

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱xi Jesús

38Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ saꞌa̱n José, ta̱ ñoo Arimatea, noo̱ Pilato. Ta kúú rá iin ta̱ kuendá Jesús, tído kándísa de̱ꞌé va ñaá rá, chi̱ yuꞌú ra̱ kée ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel. Ta ni̱ seí ndaꞌí ra̱ noo̱ Pilato ña̱ ná konó rá koꞌo̱n ra̱ nakiꞌin ra yikí ko̱ño Jesús. Dá ni̱ sonó Pilato ña̱ kee ra dión. Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ da̱nóo ra yikí ko̱ño na̱.