Search form

San Juan 19:5

5Dá ni̱ keta Jesús, ta kánóo iin corona ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín ío̱n dini̱ ná, ta ndíxi na iin dáꞌo̱n kuaꞌá to̱ón ve̱i na. Dá ni̱ kaa Pilato xíꞌín rá:

―Yóꞌo íin ra viti.