Search form

San Juan 19:7

7Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Pilato:

―Tído ley nduꞌu̱ kía̱n saꞌándá choon ña̱ kánian kuu ra̱, dá chi̱ chínaní rá mií rá kúú rá de̱ꞌe Ndios.