Search form

San Juan 19:9

9Dá ni̱ kee Pilato ndáka tuku ñaá rá ni̱ ndu̱ꞌu ra kuaꞌa̱n ra̱ ini veꞌe chóon. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―¿Ndeí ni̱ kisón?

Tído ni iin to̱ꞌon ko̱ ní káꞌa̱n na̱.