Search form

San Juan 2:13

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ taxí Jesús ta̱ nákaꞌán ndaꞌi̱ kuaꞌa̱n ra̱ sata̱ véꞌe ño̱ꞌo káꞌano

13Ta sa̱ ni̱ ku̱yati víko̱ pascua, ña̱ kékáꞌano na̱ Israel, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱kiꞌin Jesús ko̱nana na kuaꞌa̱n na̱ ñoo Jerusalén.