Search form

San Juan 2:16

16dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱ díkó paloma ñoó:

―Taó ndó ndidaá ña̱ꞌa xaa̱n, ta o̱ sa̱ kée ndó veꞌe tatái̱ kakuuan iin veꞌe noo̱ kúya̱ꞌi ña̱ꞌa.