Search form

San Juan 2:18

18Dá ni̱ kaa ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel xíꞌín ná:

―¿Ndí ki̱án káꞌano naꞌa̱ ní noo̱ ndúꞌu̱, dá ná kandía nduꞌu̱ ña̱ ió choon noo̱ ndáꞌa̱ ní kee ní ña̱ yóꞌo?