Search form

San Juan 2:7

7Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱ dánduu ñoó:

―Kuaꞌán ndo̱ dákútí ndó ki̱di yuu̱ káa xíꞌín ta̱kui̱í.

Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ da̱kútí kuei raa̱n xíꞌín ta̱kui̱í.