Search form

San Juan 20:11

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús noo̱ María Magdalena

11Kúú ni̱ na̱ndió ko̱o María íián ndéíꞌi̱ ña̱ yuꞌú yái̱ ñoó. Ta tein ndéíꞌi̱ ña̱ íián ñoó, dá ni̱ chi̱rnee noo̱a̱n ni̱ sa̱ nde̱ꞌán ini yái̱ ñoó.