Search form

San Juan 20:13

13Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín María:

―Ki̱ꞌo lóꞌo̱, ¿ndí ki̱án ndóꞌón ña̱ ndéíꞌi̱n?

Dá ni̱ kaaa̱n:

―Sákii, dá chi̱ ni̱ na̱kiꞌin ra yikí ko̱ño satoꞌi̱ néꞌe ra kuaꞌa̱n ra̱, ta ko̱ náꞌá taꞌon yuꞌu̱ ndeí ni̱ chi̱káa̱ ñaá rá.