Search form

San Juan 20:2

2Dá ni̱ na̱ndió ko̱oán ni̱ ka̱nkonoán kuaꞌa̱n kasto̱ꞌán xíꞌín Simón Pedro xíꞌín iin ka̱ ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús, táꞌa̱n ra̱ mani̱ cháá ka̱ noo̱ ná. Tá ni̱ saa̱a̱n, dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín rá:

―Ni̱ na̱kiꞌin ra yikí ko̱ño satoꞌo yo̱ néꞌe ra kuaꞌa̱n ra̱, ta xíni̱ ndeí ni̱ chi̱káa̱ ñaá rá.