Search form

San Juan 20:25

25Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kaa ta̱a ñoó xíꞌín rá:

―¡Ni̱ xini ndu̱ satoꞌo yo̱ Jesús!

Dá ni̱ kaa Tomás:

―Ta ná o̱ ko̱níi̱ xíꞌín noo̱í no̱ó ni̱ ku̱ꞌu ndu̱yo ñoó ndáꞌa̱ ná, ta ná o̱ chíꞌii dini̱ ndáꞌí no̱ó ni̱ ku̱ꞌu ndu̱yo ñoó, ta ná o̱ chíꞌii ndáꞌí yika̱ ná no̱ó ni̱ ta̱rkueꞌe̱ ñoó, o̱ kándísa taꞌon vei ―kaá ra̱.