Search form

San Juan 20:27

27Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Tomás:

―Nakíi̱, kande̱ꞌón ndáꞌí, ta chiꞌi dini̱ ndáꞌo̱n no̱ó ni̱ ku̱ꞌu ndu̱yo, ta chiꞌi taꞌani dini̱ ndáꞌo̱n no̱ó ni̱ ta̱rkueꞌe̱ yika̱í. O̱ sa̱ kákuuón iin ta̱ nákani kuáchi̱ ini, iin ta̱a kandísa kakuuón.