Search form

San Juan 20:29

29Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xini xíꞌín noo̱o̱n yuꞌu̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱ndísón, Tomás. Tído ndikáꞌán ví na̱ kándísa va̱ꞌará ko̱ ní xiní na̱ yuꞌu̱.