Search form

San Juan 20:30

Káꞌa̱n Juan ndiva̱ꞌa ni̱ taa na tuti yóꞌo

30Kua̱ꞌá ka̱ ví ña̱ꞌa náꞌano ni̱ kee Jesús no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná, tído ko̱ ní táa ndiꞌi taꞌon yuꞌa̱n noo̱ tuti yóꞌo.