Search form

San Juan 21:12

12Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱a ñoó:

―Nakíi̱ ndo̱ kadi̱ni ndo̱.

Dá ni̱ saa̱ ra̱, tído ni iin tóꞌón rá ko̱ ní dándáa ndato̱ꞌón ndá yoo kúú ná, dá chi̱ sa̱ náꞌá vá rá ña̱ satoꞌo yo̱ Jesús kúú ná.