Search form

San Juan 21:16

16Dá ni̱ na̱ndió ko̱o tuku na ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ná taꞌándá kúú uu̱:

―Simón, de̱ꞌe Jonás, ¿á miía̱n ndaa̱ kóno̱n yuꞌu̱?

Dá ni̱ kaa Pedro:

―Jaa̱n, náꞌá vá mií ní ña̱ kóni̱ ñaáí, tatá.

Dá ni̱ kaa na̱:

―Koo ino̱n kandaka va̱ꞌón ña̱yuui̱.