Search form

San Juan 21:19

19Dión ni̱ kaꞌa̱n na̱ sa̱ꞌá ndí ki̱án ndoꞌo Pedro kuu ra̱, dá natiin Ndios ña̱ñóꞌó. Dá ni̱ kaa taꞌani na:

―Koo ino̱n kandiko̱n yuꞌu̱.