Search form

San Juan 21:20

Káꞌa̱n Jesús sa̱ꞌá ta̱a kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱

20Dá ni̱ na̱ndió ko̱o Pedro ni̱ sa̱ nde̱ꞌé rá chí sata̱, dá ni̱ xini ra̱ tákaa ñaá ta̱ mani̱ cháá ka̱ noo̱ Jesús ve̱i ra. Ta ta̱a yóꞌo kúú ra̱ ni̱ sa̱ io díi̱n Jesús no̱ó ni̱ sa̱díni na̱ sa̱kuaá dáá ñóó, ta mií rá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá: “¿Ndá yoo kúú ra̱ naki̱ꞌo ñaá noo̱ ndáꞌa̱ ta̱a xiní uꞌu̱ ñaá?”