Search form

San Juan 21:22

22Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Tá kóni̱ yuꞌu̱ ña̱ koo ii̱ vá ta̱a káa nda̱ ná kasandaá kuu̱ nandió ko̱oi kasaa̱i̱ ñayuú yóꞌo, ¿ndiva̱ꞌa saꞌání yoꞌó miíón? Dá ri yoꞌó koo ino̱n kandiko̱n yuꞌu̱.