Search form

San Juan 21:24

24Ta ta̱a káꞌa̱n Jesús saꞌa̱ yóꞌo kúú yuꞌu̱, ta̱ xíonoo xíꞌín ná, ta xíꞌoi kuendá saꞌa̱ ndidaá ña̱ yóꞌo, ta ni̱ taai ña̱. Ta náꞌá yó ña̱ kuendá xíꞌoi sa̱ꞌán kíán ña̱ ndaa̱.