Search form

San Juan 21:7

7Dá ni̱ kaa ta̱ mani̱ cháá ka̱ noo̱ Jesús xíꞌín Pedro:

―¡Satoꞌo va yó kúú na̱ káa!

Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini Simón Pedro ña̱ kúú ná Jesús, dá ni̱ na̱kui̱ꞌino ra dáꞌo̱n rá, dá chi̱ sa̱ ni̱ taó vá ráa̱n. Dá ni̱ ndao ra ni̱ ke̱ta ra kuaꞌa̱n ra̱ ini ta̱kui̱í.